_________________5268e5f9aa84a.png

ฉาบทองเหลือง  KIKUYA ขนาดต่างๆ

อีเมล
ฉาบทองเหลือง KIKUYA ขนาดต่างๆ เริ่มต้นที่ 4 นิ้ว ใช้ตีในการให้จังหวะ
เหมาะสำหรับการใช้เล่นดนตรี
คะแนนโหวต: ยังไม่มีการโหวตให้คะแนน
ราคาลดพิเศษ: 160.00 ฿
รายละเอียด
รายการสินค้า ราคาต่อคู่
ฉาบทองเหลือง  KIKUYA ขนาด  4 นิ้ว 160.-
ฉาบทองเหลือง  KIKUYA ขนาด  5 นิ้ว 209.-
ฉาบทองเหลือง  KIKUYA ขนาด  6 นิ้ว 270.-
ฉาบทองเหลือง  KIKUYA ขนาด  7 นิ้ว 435.-
ฉาบทองเหลือง  KIKUYA ขนาด 8 นิ้ว 506.-
   

บทวิจารณ์

ยังไม่มีบทวิจารณ์สินค้าสำหัรบสินค้าชิ้นนี้.