วิธีการชำระเงิน

วิธีการสั่งซื้อสินค้า

ท่านสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

1.สั่งซื้อสินค้าผ่านทางเว็บไซต์

2.สั่งซื้อผ่านทาง แฟกซ์  02-8072211

3.สั่งซื้อผ่านทางโทรศัพท์ โทร.02-8073377

 

วิํธีการชำระเงิน

หลังจากท่านได้ทำการสั่งซื้อสินค้าแล้ว กรุณารอการยืนยันการสั่งซื้อจากทางบริษัทฯ แล้วจึงทำการชำระค่าสินค้า   ท่านสามารถเลือกชำระเงินได้ 2 วิธี ดังนี้

1.ชำระเงินสดตอนรับสินค้ากับพนักงานจัดส่ง

2.ชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

  - ธนาคาร กสิกรไทย       ......

  - ธนาคาร ไทยพาณิชย์   ......