Careers

โอกาสดีสำหรับผู้ที่สนใจร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1.  พนักงานบัญชี                           1        ตำแหน่ง

2.  พนักงานขาย(วุฒิ ปวช.)           3         ตำแหน่ง

3.  พนักงานสโตร์                          3         ตำแหน่ง

4.  พนักงานติดรถ(ชาย)                2         ตำแหน่ง

 

สนใจสมัครด้วยตนเองได้ที่

 บริษัท วัฒนา อินเตอร์ กรุ๊ปจำกัด
 29/14 หมู่ 2 ซอยแย้มผกา 3
 ถ.บางบอน 4 แขวงหนองแขม
 เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160

 โทรศัพท์ : 02-807-3377
 โทรสาร : 02-807-2211

  หรือกรอกใบสมัคร

ชื่อ-นามสกุล(*)
Invalid Input

อายุ(*)
Invalid Input

ที่อยู่(*)
Invalid Input

โทรศัพท์(*)
Invalid Input

อีเมล(*)
Invalid Input

ตำแหน่งที่สนใจ(*)
Invalid Input

ประวัติการศึกษา(*)
Invalid Input

ประวัติการทำงาน
Invalid Input

เงินเดือนที่ต้องการ(*)
Invalid Input

แนบประวัติส่วนตัว
Invalid Input

แนบรูปถ่าย
Invalid Input

Captcha(*)
Captcha
Invalid Input